Bao bì giấy BG19

Bao bì giấy BG19

Bao bì hộp giấy là một trong những sản phẩm in thông dụng và rất thường gặp. Đây là dạng bao bì cấp 1 hoặc cấp 2 vừa dùng để chứa đựng sản phẩm, vừa mang chức năng quảng cáo. Do đó nó rất được chú ý và quan tâm về mặt chất lượng.

Bao bì giấy BG19

Bao bì giấy BG19

Dưới đây là nội dung trình bày toàn bộ các công đoạn cần kiểm tra bao bì hộp giấy từ khâu chế bản, in đến thành phẩm, các yếu tố cần kiểm tra và cách thức kiểm tra cho các công đoạn, qua đó cũng khái quát lên những yêu cầu cho quy trình sản xuất hộp giấy.

Thùng trái cây

Nội dung chính: Kiểm tra bao bì hộp giấy .
1. Kiểm tra vật liệu: Giấy sử dụng trong gia công hộp.

* Loại vật liệu * Độ bền đâm thủng

* Độ trắng * Độ bền kéo

* Độ phẳng * Độ bền nén phẳng

* Định lượng giấy * Độ bền nén biên

* Độ dày * Khả năng chất xếp

* Độ bền bục * Độ bền khi rơi

2. Chế bản: Quy trình và các yêu cầu kiểm tra bao bì hộp giấy trong quá trình chế bản.

3. In: Quy trình và các yêu cầu kiểm tra bao bì hộp giấy trong quá trình in.

4. Thành phẩm: Quy trình và các yêu cầu kiểm tra bao bì hộp giấy trong quá trình thành phẩm.